Следващото заседание на ДКХ ще се проведе на 23.02.2018 г. (петък) от 12.00 ч.

13.02.2018