Следващото заседание на ДКХ ще се проведе на 26.08.2019 г. (понеделник) от 15:00 часа

09.08.2019