Следващото заседание на ДКХ ще се проведе на 18.06.2019 г. (вторник) от 15:00 часа

11.06.2019