Следващото заседание на ДКХ ще се проведе на 29.01.2019 г. (вторник) от 14.00 ч.

21.01.2019