Заседанията на ДКХ през месец Март ще се проведат на 22.03.2019 г. от 14:00 часа и на 28.03.2019 г. от 14:00 часа

11.03.2019