Следващото заседание на ДКХ ще се проведе на 24.07.2018 г. (вторник) от 14.00 ч.

09.07.2018