Следващото заседание на ДКХ ще се проведе на 30.11.2018 г. (петък) от 14.00 ч.

12.11.2018