Следващото заседание на ДКХ ще се проведе на 28.09.2018 г. (петък) от 14.00 ч.

19.09.2018