Следващото заседание на ДКХ ще се проведе на 31.05.2018 г. (четвъртък) от 14.00 ч.

03.05.2018