Заседанията на ДКХ през месец Декември 2017 г. ще се проведат на 12.12.2017 г. от 14:00 часа и на 22.12.2017 г. от 14:00 часа

04.12.2017