ДКХ взе решение за допълване списъка на Интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта

16.12.2016

На заседание на 16.12.2016 г. ДКХ взе решение да допълни списъка на Интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.