ДКХ организира дискусия на проекти на нормативни административни актове за онлайн хазарт

09.11.2018

Държавна комисия по хазарта кани организаторите на онлайн хазартни игри да вземат участие в среща, на която ще се дискутират проекти на нормативни административни актове, обявени в раздел "Обществени обсъждания ".

Срещата ще се проведе на 22.11.2018 г. /четвъртък/ от 10.30 ч. на адрес бул. "Акад. Иван Гешов" №15, ет. 10, зала 18.

Всички предложения по така представените проекти следва да бъдат предоставени и на хартиен носител.