№ ▲ Номер в РОП ▲ Заглавие ▲ Статус ▲ Договор/и ▲ Дата на стартиране на поръчката ▲
0006Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавната комисия по хазартаАктивна18.06.2019 г.
0004Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДКХИзпълнена/12.05.2017 г.11.05.2017 г.
0005 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавната комисия по хазартаАктивна15.05.2019 г.
  1. 1

Търсене