№ ▲ Номер в РОП ▲ Заглавие ▲ Статус ▲ Договор/и ▲ Дата на стартиране на поръчката ▲
0006Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавната комисия по хазартаАктивна18.06.2019 г.
0005 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавната комисия по хазартаАктивна15.05.2019 г.
0004Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДКХИзпълнена/12.05.2017 г.11.05.2017 г.
  1. 1

Търсене