Комисията осъществява надзора върху хазартнaта дейност и издава лицензи за организиране на хазартни игри и дейности по Закона за хазарта.


Председател на Държавната комисия по хазарта - Александър Георгиев
Главен секретар - Мариян Попов
Директор на Дирекция "Финансово-стопански дейности и административноправно обслужване" - Димитринка Гуцова
Директор на Дирекция " Лицензионна и контролна дейност"


Членове на Държавната комисия по хазарта:

Васил Панов - Национална агенция за приходите
Явор Колев - Държавна агенция Национална сигурност
Евгени Стоянов - Министерство на правосъдието
Николай Райчев - Министерство на икономиката