Комисията осъществява надзора върху хазартнaта дейност и издава лицензи за организиране на хазартни игри и дейности по Закона за хазарта.

Председател на Държавната комисия по хазарта - Огнемир Митев
Главен секретар - Мариян Попов
Директор на Дирекция "Финансово-стопански дейности и административноправно обслужване" - Димитринка Гуцова
Директор на Дирекция " Лицензи, игрално и комуникационно оборудване, информационни системи и анализи" - Григор Господинов
Директор на Дирекция "Контрол и правни дейности" - Пламен Георгиев

Членове на Държавната комисия по хазарта:

Васил Панов - Национална агенция за приходите
Явор Колев - Държавна агенция Национална сигурност
Деница Александрова-Митрова - Министерство на правосъдието
Маргарита Константинова-Златанова - Министерство на икономиката