Име Длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 3 чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Камелия Недкова Костадинова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ЧР-17-1/15.01.2019 г. - -
2 Петя Бойкова Николова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-1/01.02.2019 г. ЧР-17-2/25.02.2019 г. - -
3 Ивет Тодорова Балканска ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЧР-17-2/01.04.2019 г. ЧР-17-3/08.04.2019 г.