Име Длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 3 чл. 35, ал. 1, т. 4
1 Камелия Недкова Костадинова ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ЧР-17-1/15.01.2019 г. - -
2 Петя Бойкова Николова ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР-17-1/01.02.2019 г. - - -