Добре дошли на сайта на Държавната комисия по хазарта


Всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да не ограничават достъпа до сайтове, включени в списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от компании, които са получили лиценз по ЗХ. Носители на лиценз са следните бетинг компании:

EUROFOOTBALL LIMITED https://efbet.com/
БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП http://toto.bg/
ТСГ ИНТЕРАКТИВ ПЛС ( TSG Interactive plc) http://www.pokerstars.bg/
ЕВРОФУТБОЛ ООД http://eurofootball.bg/
НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ ООД https://www.7777.bg/
ЕВРОБЕТ ООД http://eurobet.bg/
ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД http://www.palmsbet.com/
УИН БЕТ ОНЛАЙН ЕООД http://www.winbet.bg/
ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)ЛИМИТИД http://www.bet365.com/
ELEKTRA WORKS LIMITED
https://www.bwin.com/
(ЕЛЕКТРА УЪРКС ЛИМИТИД)
ЕФБЕТ ООД www.efbet.bgОтносно информация за установяване на комуникационна свързаност между централната компютърна система на бетинг компании, получили/не получили лиценз за онлайн залагания и сървър на НАП, кликнете тук: http://www.nap.bg/page?id=482


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОСРОЧЕНИ ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

На основание чл. 9, ал. 5 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Закона за хазарта, организаторите незаплатили в законовия срок дължимите данъци и други публични задължения се предлагат на ДКХ за влизане в процедура по временно отнемане на лицензите.


Преводите на държавните такси по чл.30, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта, се извършват по следната сметка:

Банка: БНБ
Банкова сметка /IBAN/: BG74 BNBG 9661 3100 1223 01
Банков идентификационен код /BIC/: BNBGBGSD


На основание чл. 10а от Закона за хазарта организаторите на хазартни игри са длъжни да правят годишни вноски за социално отговорно поведение, които постъпват по бюджета на Държавната комисия по хазарта, в размер, както следва:

1. за организиране на онлайн залагания - 50 000 лв.
2. за организиране на игри в игрално казино
- 10 000 лв.
3. за всички останали организатори на хазартни игри
- 5 000 лв.

Вноските не зависят от броя на лицензите за offline и online залагания и от броя на обектите, за които лицето има издаден лиценз.

Преводите на годишните вноски по чл.10 а от Закона за хазарта, се извършват по следната сметка:

Банка: БНБ
Банкова сметка /IBAN/:
BG74 BNBG 9661 3100 1223 01
Банков идентификационен код /BIC/:
BNBGBGSD


СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ(АУПДВ)


Новини

Още новини